Projektas, skirtas Vilniui

2019 – devintieji projekto ,,Epochų ratu“ metai, skirti Vilniaus miesto 696- ajam gimtadieniui. Integruotas projektas, vykstantis kiekvienais mokslo metais, jau apsuko didžiulį ratą, keliavome po Antiką, Renesansą, Viduramžius, Baroką, Klasicizmą, Apšvietą, Romantizmą, pernai projektą skyrėme Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui. Kaip ir kasmet, pasirengimas projektui pradėtas jau spalio mėnesį. Metodinėje taryboje buvo aptartas veiklos projektas ir pristatytas mokytojams.

   Kiekvienai kiekvienam mokiniui buvo rekomenduojama aplankyti 5 Vilniaus istorijos, kultūros, architektūros, urbanistikos, gamtos objektus. Lankymo tikslas – pažinti Vilnių, pasirengti integruotam projektui „Epochų ratu“, plėsti savo akiratį, gilinti ugdymo turinį, įgytas žinias naudojant įvairių dalykų pamokose. Buvo pasiūlyta aplankyti bent vieną muziejų, bent vieną istorijos ar architektūros paminklą, vieną paminklą, skirtą įamžinti iškilų asmenį ar įvykį. Mokiniai per pažintinės veiklos dieną parengė savo patirties ataskaitas istorijos mokytojams ir auklėtojams.

   Visų dalykų mokytojai vedė pamokas mokiniams, kad jie sukauptų žinių ir idėjų projektui. Kiekviena klasė gavo po  temą, temos apima įvairias sritis: literatūrą, istoriją, meną, netgi transportą ir gastronomiją. Vienai klasei teks padirbėti ties Vilniaus ateities vizijomis ir projektais. Auklėtojų vadovaujami visi 1-3 klasių mokiniai pasiskirstė veiklos sritis ir dalyvavo konsultacijose pagal pasirinktą veiklos sritį.

    Kiekvienais metais projekto veikla analizuojama, aptariami jos privalumai ir trūkumai, tobulinama, praplečiama naujomis idėjomis. Šiais metais, be dalykinio ir meninio temos pristatymo, knygos puslapių rašymo, filmuko kūrimo, meninės nuotraukos su reportažu, mokiniai kurs dainą apie Vilnių, vitražą, kiekvienoje klasėje bus parengtas stendas su parengtais pranešimais, kūryba, nuotraukomis. Kurti mėgstantys gimnazistai galės rašyti savo kūrybos eilėraščius, esė, noveles ir kitų žanrų kūrinius internetiniam mokinių kūrybos almanachui. Vyks stalo žaidimo varžybos tarp klasių, projekto apžvalgą vykdys grupė žurnalistų ir fotografų, bus rašoma santrauka anglų kalba.

   Šis projektas galimybė atsiskleisti mokinių kūrybiškumą, būdas surasti sau įdomios veiklos rūšį, tobulinti įvairias kompetencijas: bendravimo, iniciatyvumo, pažinimo, mokymosi mokytis ir kt. Projektas suvienija mūsų bendruomenę kūrybinei veiklai, sudaro galimybes ugdytis kitokiose erdvėse, suvokti epochą kaip visumą, pagaliau ugdo atsakomybės už kolektyvą supratimą.

   Sveikiname visus, kūrybingai nusiteikusius daug sužinoti apie Vilnių, jo istoriją, asmenybes, Linkime entuziazmo ir įkvėpimo atliekant projektą.

                                                                             Jūsų mokytojai