Vilniaus verslai

Vilniuj nuo seno klestėjo amatai,

Čia suvažiavo ir gabūs pirkliai.

Jie pirko balnus, kepures bei žvakes,

Atveždavo mums pudrą, kvepalus bei skareles.

Prekyba vis augo, daugėjo daiktų,

Atveždavo prekių net iš Vakarų.

Puošnios suknelės bei muilas kvapnus,

Patogūs bateliai, šokoladas saldus.

Pirkliai steigė bankus, atidarė smukles,

Aktyviai jie vykdė labdaringas veiklas:

Globojo našlaičius, aukojo lėšas,

Kad miesto vargdieniui pakeltų naštas.

Lidija Ulytė, 1A kl.